Kurumsal

Komiteler ve Üyeler Listesi

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KOMİTENİN GÖREV ALANI

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KOMİTENİN GÖREV TANIMI

 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 • Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
 • Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamalıdır.

EĞİTİM KOMİTESİ

KOMİTE

 • Hizmet kalite standartları eğitimi
 • Hizmet içi eğitimler
 • Uyum eğitimleri
 • Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KOMİTENİN GÖREV TANIMI

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları
 • Atık yönetimi çalışmaları
 • Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

EL HİJYENİ EĞİTİMİ

El hijyeninin önemi

El hijyeni endikasyonları

El hijyeni sağlama yöntemleri

Eldiven kullanımı ile ilgili kuralları

El antiseptikleri ile ilgili genel bilgileri

Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri konularını kapsamalı

 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK)’nin sorumluları,
 • EKK’nin tanımı ve çalışma alanları,
 • Sürveyansın kapsamı,
 • İzolasyon önlemleri,
 • Eğitim programları yer almalıdır. 

 

TRANSFÜZYON TIBBİ KOMİTESİ

YAZILI DÜZENLEME

 • Kan ve/veya kan ürünü isteminin yapılması 
 • Kimlik doğrulaması 
 • Çapraz karşılaştırma test sonucunun kontrolü 
 • Vital bulguların izlenmesi
 • Transfüzyon reaksiyonu durumunda yapılması gerekenleri kapsamalı

ORGAN BAĞIŞ KOMİTESİ

               BEYİN ÖLÜMÜ YÖNETİM SÜRECİ İÇİN YAZILI DÜZENLEME

 • Sorumluların günde en az iki kez yoğun bakım ünitelerine vizit yapması
 • Vizitlerde potansiyel donörlerin belirlenmesi
 • Belirlenen potansiyel donörlerin izlenmesi
 • Gerektiğinde beyin ölümü tespit komisyonunun toplanmasının sağlanması
 • Tespit edilen beyin ölümlerinin bölge koordinasyon merkezine bildirilmesi konularını kapsamalı

TEMİZLİK KONTROL KOMİTESİ

                 TEMİZLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK EĞİTİM

 • Genel alanların temizlik kuralları
 • Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik kuralları
 • Temizlik maddelerinin kullanım özellikleri
 • Çalışanlar arası iletişim
 • Hasta ve hasta yakınları ile iletişim konuları yer almalı

 

HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

                   HASTA ve ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

 • Hasta ve Çalışan memnuniyeti anketi, asgari bakanlık tarafından yayınlanan anket sorunları içermeli
 • Anket belirlenen periyotlarda yapılmalı
 • Anketleri uygulayacak kişiler belirlenmeli
 • Anket sonuçları değerlendirilmeli
 • Sonuçların değerlendirilmesi sürecine üst yönetim katılmalı
 • Anket sonuçlarına göre gerekli çalışmalar başlatılmalı

          

Yol Tarifi Al Hemen Ara