Değerli Çalışanımız;
Sizlerin Hastanemizle ilgili düşünceleriniz, Sağlık hizmeti kalitesi, çalışan memnuniyet ve güvenliği açısından kurum işleyişini geliştirmemizde bize rehber olacaktır. Soruları okuduktan sonra sizin için uygun olan seçeneğin kutucuğunu işaretleyiniz. Katkılarınız için teşekkür ederiz.
Not: Kişisel bilgileriniz ve ankette verdiğiniz bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.
Cinsiyetiniz:
- Erkek
- Kadın
Ait olduğunuz yaş grubunu belirtiniz:
- 20 Yaş Altı
- 20-29
- 30-39
- 40-49
- 50-59
- 60 Yaş üstü
Eğitim durumunuzu belirtiniz:
- Okur-Yazar değil
- Okur-Yazar
- İlkokul
- Ortaokul
- Lise
- Üniversite
- Yüksek Lisans
- Doktora
Eğitim sınıfınızı belirtiniz:
- Sağlık Hizmetleri Sınıfı
- Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
- İdari Hizmetler Sınıfı
- Teknik Hizmetleri Sınıfı
*Sağlık Hizmetleri Sınıfı: Doktor, Diş Hekimi, Eczacı
Hastanemizde çalıştığınız süre:
- 1-5 Yıl
- 5-15 Yıl
- 15-25 Yıl
- 25 Yıldan fazla
ANKET SORULARI
Aldığım eğitime uygun bir bölümde çalışıyorum.
Çalışma ortamımım ve çalışma koşullarım ile ilgili yapılacak düzenlemeler de görüşüme başvurulur.
Çalışma ortamım rahat çalışabileceğim biçimde düzenlenmiştir.
Çalıştığım bölümde çalışan güvenliği ile ilgili tedbirler alınmış.
Çalıştığım ortamda kendimi güvende hissederim.
Yönetim, çalışan güvenliği konusunda iyileştirme faaliyetleri yapmaktadır.
Yönetim, çalışan güvenliği ile ilgili uygunsuzlukların giderilmesi için çalışanlar ile iş birliği yapmaktadır.
Yöneticileri sorun, görüş ve önerilerimi iletme imkanı bulurum.
Görev alanım ile ilgili görüş ve önerilerim dikkate alınır.
İhtiyacım olduğunda izin alabilirim.
Performansım hakkında geri bildirim alırım.
İşimi en iyi şekilde yapabilmem için gerekli malzeme ve cihaz temin edilir.
İşimde kendimi geliştirebilmem için eğitim fırsatları sunulur.
Çalıştığım ortamda kendimi değerli hissederim.
Yönetim çalışanların motivasyonu konusunda duyarlıdır.
Son bir yıl içinde fiziksel şiddete maruz kalmadım.
Son bir yıl içinde sözel şiddete maruz kalmadım.
Son bir yıl içinde yönetici kaynaklı psikolojim şiddete (mobbing) maruz kalmadım.
Son bir yıl içinde personel kaynaklı psikolojik şiddete (mobbing) maruz kalmadım.
Çalıştığım sağlık kurulusunu arkadaşlarıma çalışma ortamı olarak tavsiye ederim.
Tedavi olabilmeleri için aileme ve arkadaşlarıma tavsiye ederim.
GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİNİZ
Döküman No:
YÖN. FR. 18
Yayınlanma Tarihi
10.09.2009
Rev. No.
03
Rev. Tarihi
15.04.2019