Tıbbi Hizmetler

Dahiliye

Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Bu yönde, multi-disipliner hizmet anlayışı ile hastalar gerekli üst uzmanlığa sahip hekimlerimizce değerlendirilmekte olup öncelikle uygun tanı konulmakta ve ardından hastalarımızın şifa kazanmasına yönelik çalışılmalar yapılmaktadır.

Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları birimi (Genel dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir. Hastayı objektif değerlendirmek ve tedavi etmek genel dahiliyenin temel prensibidir.

Yine ameliyat öncesi-ameliyat sonrası birçok vakanın kalp, akciğer (solunum), böbrek-karaciğer problemlerinin çözümünde direkt devreye giren ve sorunu çözen birim İç Hastalıklarıdır.

Karaciğer Hastalıkları (Hepatitler ,Karaciğer yağlanması)

Akciğer Hastalıkları
Kalp Hastalıkları
Böbrek Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Kan Hastalıkları (Kansızlık, Pıhtılaşma Bozuklukları, Hemofili..)
Endokrin Hastalıklar (Tiroid Hastalıkları, Diyabet, Hipertansiyon, Obezite, Kemik Erimesi, Kolesterol Bozuklukları..)
Sindirim Sistemi Hastalıkları (Reflü, Gastrit, Ülser, Safra Kesesi iltihabı, Pankreas iltihabı?)
Selim Tümörler ve Kanser Hastalıkları
Romatizmal Hastalıklar
Ambulatuvar Kan Basıncı Ölçümü
Kan Şekeri Ölçümü
Metobolizma Ölçümü (Homa IR)