Projelerimiz

Projelerimiz

Adıyaman’a ilk olarak özel hastane yatırımımız olarak Özel Park Hospital Hastanesi faaliyeti gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak 3 yılı tamamlanan Özel Park Hospital Hastanesi her gün gelişmeye devam ediyor. Her geçen gün hastanemize yeni branşlar ve yeni üniteler açmaya devam ediyoruz. 2015 yılı içerisinde yeni olarak diş polikliniğimiz açıldı, tomografi cihazlarımız yenilendi. Çocuk hastalıkları branş sayısı 3’e, kadın doğum hastalıkları branşı ise 5’e çıkarıldı. Ulaşım imkânı bulunmayan fizik tedavi hastalarımıza ulaşım imkânı sağlanıp, hastaların ulaşım imkânları arttırıldı. Bununla birlikte Besni ve Kâhta ilçelerimize ücretsiz servislerimiz de başlatılmıştır. Gölbaşı ilçemize taleplere yönelik ücretsiz servis hizmeti başlatılması düşünülmektedir. Kâhta ilçemizde ise farklı çalışmalarımız var olup farklı yatırımlar düşünülmektedir. Yeni doğan servisi hastane kuruluşunda 8 yataklı olup şuan ise 21’e kadar artırıldı. Cerrahi ve koroner yoğun bakımlarımız 4 yataklı olarak hizmete sunulmuştu şuan ise 6 genel cerrahi ve 5 koroner olarak 11 yatak sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Hastanemiz toplam yatak sayısı 31 yataklı olarak hizmet verirken, şuan ise bu sayı 66 yatağa çıkarılmıştır. Bu yılın sonuna kadar planlanan yatak sayısında 100’ e ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefle ilgili olarak çalışmalar başlatılacak olup, hastanemize ek binalar yapılması hedefleniyor. Hastane içi alanlarda ciddi bir şekilde büyüme hedefi söz konusudur. Yılsonuna kadar Plastik Cerrahi ve Gastroenteroloji bölüm cerrahilerini de bir diğer hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Adıyaman’da olmayan branşları hastanemiz mevcut kadrosunda bulundurarak vatandaşlarımızın mağduriyeti yönelik hizmeti sunmak temel amacımız olacaktır.