| | | | | | |

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

        Hastanemiz hizmet sunumunda, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak, hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek, tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek, uzman kadrolar ile ileri düzeyde sağlık hizmeti vermek, modern teknolojiyi kullanarak bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak, sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların katılımını desteklemek, kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak, kararlarını amaç edinip modern tıbbın bütün olanaklarını kullanarak, ileri düzeyde kalitede hizmet vermeyi amaç edinmiştir

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİMİZ

Hastanemizin kuruluşundan itibaren, özveri ile çalışan kadromuzun kısa süre içinde kat ettiği yolu göstermesi yanında, “ Hastalarımıza en iyi hizmeti nasıl verebiliriz ? ” hassasiyeti ile çalışan duyarlı bir ekipten oluşmaktadır. Ayrıca Hasta ve Çalışan Güvenliği odaklı çalışmaktadır.

Kalite Yönetim Birimi Olarak ;

  Sağlık Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

  Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,

  Öz değerlendirmelere katılmak ve öz değerlendirmeleri yönetmek,

  Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,

  Güvenlik Raporlama Bildirim Formlarını takip etmek ve ilgili komitelere bildirmek,

  Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,

  Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek

  Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek

  Düzeltici - Önleyici faaliyetleri takip etmek

  Sağlık Hizmet Kalite Standartları kapsamında indikatörleri takip etmek ve analizlerini yapmak

  Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışmak

  Sağlık Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak gibi görevleri sürdürmekteyiz ve Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm yeniliklerini Hastanemizde hayata geçirmekteyiz.

 

SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI NEDİR?

Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı Performans Daire Başkanlığınca hazırlanmış olan Sağlık Hizmet Kalite Standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte ve bakanlıkça bu standartlar üzerinden periyodik olarak denetlenmektedir.

 

 

 

 

                                      AKILCI İLAÇ KULLANIM POLİTİKASI

 

 • Hastalık ve sorunlara doğru tanı koymak.
 • Hastanın kullanmakta olduğu ve en son kullandığı ilaçları sorgulamak.
 • Doğru tanıya uygun ilacın, uygun doz, süre ve uygun yoldan verilmesini sağlamak.
 • İlaç etkinliği ve hasta uyumunu sürekli değerlendirebilmek.
 • İlaç kullanımı esnasında ortaya çıkan yan etkiler konusunda hastaları bilgilendirmek, yan etkileri izlemek ve bildirmek.
 • İlaç yan etkileriyle karşılaşınca uygun tıbbı yaklaşımlarda bulunmak.
 • Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimleri ve ilaç gıda etkileşimlerini önceden değerlendirmek.
 • İlaçların kullanma talimatında belirtildiği şekilde saklanmasını sağlamak.
 • Alternatif tedavi planları uygulayabilmek, etkinlik-maliyet oranlarını dikkate almak.
 • Hasta ihtiyaçlarını ve kaynak kullanımını optimum şekilde dengelemek.
 • Sağlıkta kalite standartlarına uygun çalışmak.
 • Eczaneye yeni girişi yapılan ilaçla ilgili olarak tüm klinikleri bilgilendirmek.
 • Eğitim ve görsel araçlar yardımıyla tüm sağlık çalışanları ve hastalarımıza yukarıda belirtilen maddeleri benimsetmek ve uygulamalarını sağlamak.